Postzegelvereniging Vlaardingen

Onze club is een van de oudste hobby-verenigingen van Vlaardingen en stamt uit de oorlogsjaren. Voorheen als afdeling van de NVPV.

Nog veel verzamelaars zijn georganiseerd verbonden aan onze vereniging met het doel de hobby te delen, hun verzameling op orde te krijgen, filatelistische kennis uit te wisselen en ook bij TouchFit onze bijeenkomst met veiling bij te wonen.

Gezelligheid is maandelijks troef!

Naast deze maandelijkse verenigingsavonden met veiling, bestaat er ook een rondzending onder de leden, waar de leden thuis hun manco’s kunnen aanvullen.

Beide activiteiten verlopen in de periode september tot en met mei.

De verenigingsavond met veiling wordt gehouden bij TouchFit op de 2e dinsdagavond van de maand. Op jaarbasis in totaal 9 maal. Zaal is open vanaf: 19:00 uur.

Kosten

De contributie bedraagt € 52,50 inclusief maandblad Filatelie en lidmaatschap SvF.

Wij zien u graag bij TouchFit en word lid!

Locatie

TouchFit Paramedisch Therapeutisch Centrum
Hendrik Casimirstraat 151
3136 BD Vlaardingen

Voor meer informatie

010 475 04 13