CaleidoZorg

CaleidoZorg

Geestelijke gezondheidszorg


Hoe gaat het met u?

Het is een vraag die we vaak stellen, maar het antwoord is niet altijd even eenvoudig. Want soms kun je zorgen of problemen hebben die je niet met anderen kunt of wilt delen. En soms zijn problemen zo groot dat er meer nodig is: professionele ondersteuning die u helpt om grip te krijgen op uw situatie en de toekomst weer met vertrouwen tegemoet te zien.

CaleidoZorg kan u helpen om uw geest, lichaam en omgeving weer in balans te krijgen. Bijvoorbeeld als u last hebt van angsten, een depressie of problemen in uw gezin of familie. De multidisciplinaire behandeling van CaleidoZorg richt zich op mensen met psychische klachten. Wij bieden specialistische GGZ.

Samen beter

Onze hulp begint met een zorgvuldige intake, waarin we uw problemen in kaart brengen. Daarna stellen we samen met u een behandelprogramma op. In dat programma leert u om vanuit uw eigen kracht uw problemen het hoofd te bieden en stap voor stap uw situatie te verbeteren. Door te praten met behandelaars en lotgenoten.

Hoe wij werken

Als u een probleem hebt, zijn er vaak meerdere gebieden waar dat tot uiting komt. Een probleem binnen uw familie of gezin kan bijvoorbeeld leiden tot geestelijke klachten en vaak ook tot problemen op lichamelijk gebied. Daarom richten wij ons bij de behandeling op meerdere gebieden tegelijk. In een behandelprogramma praat u bijvoorbeeld geregeld met een psycholoog en bij problemen op financieel of juridisch gebied schakelen wij een maatschappelijk werker in om u te ondersteunen. Bij elke behandeling letten wij erop dat elk gebied voldoende aandacht krijgt en in balans is met de rest.

Na aanmelding en een uitgebreide intake en screening start u met een van onze programma’s. Omdat elke patiënt anders is, stellen wij altijd een programma samen dat is afgestemd op uw specifieke situatie en behoeften. Afhankelijk van uw situatie bestaat een behandelprogramma uit een of meer van de volgende onderdelen:

  • Cognitieve gedragstherapie. De eerste maand zijn er wekelijks gesprekken; daarna vinden de gesprekken met meer tussenpozen tijd.
  • Gezinstherapie.
  • Schematherapie.
  • Aanvullende hulp op financieel, juridisch en maatschappelijk gebied als dat nodig is voor uw behandeling. Dit doen wij in samenwerking met de wijkteams.

Praktijkdagen TouchFit

Gedurende de week, alleen op afspraak.

Vergoeding

De zorg van CaleidoZorg valt onder het (verplichte en eventueel vrijwillig afgesloten) eigen risico van de zorgverzekering. Dit eigen risico wordt door de zorgverzekeraar bij u in rekening gebracht. Het verplichte eigen risico (vanaf 18 jaar) is vastgesteld op € 385,00.

Voor meer informatie en/of een afspraak

Hebt u een algemene vraag, bijvoorbeeld over de zorg die wij leveren of over onze manier van werken? Dan kunt u ons altijd bellen of mailen:
info@caleidozorg.nl
www.caleidozorg.nl
T 088 456 44 00
F 088 456 44 10

Postadres
Postbus 6110
3130 DC VLAARDINGEN